PLM rådgivning og tjenester


PLMPDM

Smartere løsninger – Bedre produkter


Implementér

Vi hjelper deg i gang med PLM
Transformér

Få mer ut av nåværende løsning
Optimalisér

Få kontroll på dine data
System

Tjenester for drift og skyløsninger


Implementér

Vi hjelper deg i gang med PLM

Være seg dere allerede har eller ønsker å bygge kompetanse på PLM kan Zenith Systems bistå dere alt i tidligfasen med eksempvis PLM behovsanalyse og rådgivning for å finne den beste måte å implementere PLM for akkurat deres bedrift. I enkelte tilfeller vil det kanskje også kunne være relevant med en såkalt VDA – Value Discovery Analysis for å gå enda dypere inn i eksisterende arbeidsprosesser og metoder for å avdekke forbedringspotensial.

For mindre bedrifter med spesifikke startbehov kan det kanskje være mest hensiktsmessig med en rask implementasjon basert på en eller flere av våre ferdigpakkede løsninger i FastTrack porteføljen. For bedrifter med mere omfattende og sammenflettede behov vil muligens en prosjektbasert implementasjon kunne være den riktige fremgangsmåten.

Uansett, Zenith Systems vil alltid kunne bistå dere med både erfaring, ressurser, kompetanse, løsninger og gode råd for å sikre en best mulig innføring av PLM i nettopp din organisasjon.Transformér


Få mer ut av nåværende løsning

Når man vel har introdusert PLM i sin organisasjon kan man ikke bare slå seg til ro med dette. En dynamisk tilnærming til både egen organisasjon og PLM som verktøy er nødvendig for å oppnå en god avkastning på sine investeringer i både programvare og arbeidsprosesser. For å løse utfordringer kan det være behov for analyse av dagens løsning og bruk eller det kan være aktuelt å utvide implementasjonen med nye moduler og optimaliserte prosesser. Over tid å gi øvrige deler av organisasjonen tilgang til PLM må også vurderes, samt holde seg oppdatert på systemfunksjonalitet og muligheter som kommer med nye versjoner.

Zenith Systems bistår dere gjerne med å ta i bruk og implementere ny funksjonalitet – mye av dette krever ei heller nye lisenser, eksempelvis Project, Smart Folders, Office integrasjon, bruk av klargjorte dokumentmaler, Dispatcher og Active Workspace. Ferdigpakkete utvidelsesmoduler som for eksempel Change FastTrack kan også være et godt startpunkt for å utvikle PLM ytterligere i din organisasjon.
Transformér

Få mer ut av nåværende løsning

Når man vel har introdusert PLM i sin organisasjon kan man ikke bare slå seg til ro med dette. En dynamisk tilnærming til både egen organisasjon og PLM som verktøy er nødvendig for å oppnå en god avkastning på sine investeringer i både programvare og arbeidsprosesser. For å løse utfordringer kan det være behov for analyse av dagens løsning og bruk eller det kan være aktuelt å utvide implementasjonen med nye moduler og optimaliserte prosesser. Over tid å gi øvrige deler av organisasjonen tilgang til PLM må også vurderes, samt holde seg oppdatert på systemfunksjonalitet og muligheter som kommer med nye versjoner.

Zenith Systems bistår dere gjerne med å ta i bruk og implementere ny funksjonalitet – mye av dette krever ei heller nye lisenser, eksempelvis Project, Smart Folders, Office integrasjon, bruk av klargjorte dokumentmaler, Dispatcher og Active Workspace. Ferdigpakkete utvidelsesmoduler som for eksempel Change FastTrack kan også være et godt startpunkt for å utvikle PLM ytterligere i din organisasjon.
Optimalisér

Få kontroll på dine data

En forutsetning for å lykkes med PLM er både vilje og evne til å se etter nye muligheter og løsninger, ikke kun insistere på å putte historiske arbeidsprosesser inn i en ny innpakning. Zenith Systems ønsker å hjelpe dere å bruke tilgjengelige data smartere, være seg dette er å bevege seg bort fra tradisjonelle 2D tegninger og ta i bruk 3D produksjonsinformasjon, sette opp enkel attributtsynkronisering eller starte med klassifisering for bedre gjenbruk av data. Vi har innsikten og erfaringen som kan sørge for at dine sluttbrukere får enda mer ut av den produktinformasjon dere har akkumulert over tid.

Både i en innføringsfase og senere vil det kunne være behov relatert til det å tilgjengeliggjøre data fra andre systemer i PLM. Zenith Systems kan også bidra til at eksport, vasking og import av slike data går så smidig som mulig, med den kvalitet som er nødvendig for å kunne dra nytte av denne informasjonen i ettertid.System

Vi tilbyr tjenester for drift og skyløsninger

For å sikre en stabil og god PLM implementasjon er det også viktig med kompetanse og ressurser på den drifts- og systemtekniske siden. Zenith Systems er inneforstått med at dette for enkelte organisasjoner kan være utfordrende da man ofte har ansvar på så mange ulike plan. I det henseende kan Zenith Systems tilby :

  • Driftsansvar
  • Bistand med patching og oppgradering
  • Evaluering av infrastruktur og ytelse
  • Opprydding/datakvalitet
  • Råd/implementasjon av skyløsningerKontakt oss

Hvorvidt du er klar for å jobbe med oss eller bare ønsker en uforpliktende prat, ta kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet under.


Ditt navn (påkrevd)

Din e-post (påkrevd)

Hva ønsker du?

Skriv beskjeden din her