INDUSTRI 4.0

Industri 4.0?

Det er mye snakk i disse tider om denne industri 4.0. Du lurer kanskje på hva dette egentlig er? Kort fortalt er det flere nye teknologier som modner samtidig, der kombinasjonen kommer til å skape gigantiske endringer i industrien.

Siemens har laget en grafikk som tar deg med gjennom industriens historie, og viser noen nyvinninger som har preget hver sin industrielle revolusjon. Scroll nedover for å ta reisen gjennom de 4 industrielle revolusjonene.


Veien til Industri 4.0

Dagens prosesser
Det vi ser mye av i dag er optimalisering av celler. Hver disiplin i en ingeniørbedrift har ofte god kontroll innad i sin avdeling, men når det kommer til samarbeid på tvers av avdelingene, mister man ofte kontrollen.

Det er mange eksempler på dette. Konstruktørene kan sitte på sine foretrukne systemer, mens simulering blir foretatt i helt andre systemer som ikke kommuniserer med førstnevnte. Og jo større bedriften er, jo vanskeligere er det å holde oversikten.


Veien videreDIGITALISERTE BEDRIFTER

Zenith Systems gir sitt innblikk i hva som kreves for å møte kravene til Industri 4.0.

Det er ingen hemmelighet at forretninger i økende grad er preget av hva man kan tilby sluttbrukerne via internett. Det er kommet til et nivå hvor man legger til rette for såkalt Engineering to Order (ETO). Disse sluttbrukerne vil nemlig fortelle produsentene direkte, via nett, hva de vil ha og når de vil ha det. Dersom de ikke får det, finnes alternativer raskt andre steder, og potensielle kunder kan tapes på sekunder.

Det er derfor viktig at produsenter kan respondere til sluttbrukere med en signifikant redusert tid ved å få individuelt tilpassede produkter enda raskere ut på markedet. Dette i tillegg til å ivareta massiv økt fleksibilitet og evnen til å individuelt tilpasse hver produktenhet til kundens spesifikasjoner. Alt dette med redusert energi- og ressursbruk. Det krever, med andre ord, enorme krav for å klare å tilpasse seg denne nye industrielle hverdagen.

Løsningene man må se mot for å møte disse utfordringene er utviklet under initiativer som vi her har presentert under uttrykk som Internet of Things og Industri 4.0.


Redusert tid til markedet

Kortere innovasjonssykler
Mer komplekse produkter

Økt Effektivitet

Energi- og ressurseffektivitet

Økt fleksibilitet

Individualisert masseproduksjon
Flyktige markeder

Økt Kvalitet

Lukkede prosessløyfer
Sporbarhet i alle utviklingssteg

Holistisk tilnærming for å optimalisere hele verdikjeden

Ved å simpelthen fokusere på automatiseringen av produksjonsprosessen er punktene ovenfor ikke lenger kun en utopi. Vi mener det er mulig å møte de nevnte krav. En holistisk tilnærming som strekker seg over hele verdikjeden, og som i tillegg inkluderer underleverandører, er helt nødvendig for å tilpasse seg dagens marked.
Ved hjelp av Siemens PLM softwareportefølje kan vi møte nettopp disse utfordringene på en felles plattform, ikke bare for ingeniører, men for alt som berører verdikjeden hos bedrifter.Industri 4.0 i praksis

Her vil vi holde deg oppdatert med nyheter fra industrien om hvordan den nyeste teknologien legger til rette for digitale og smarte bedrifter i tråd med industri 4.0.