Med Solid Edge Classic får du med KeyShot HD på kjøpet, som dette bildet er laget med.

GRATIS Solid Edge lisenser frem til 15.desemberDet eneste du trenger er å tegne en vedlikeholdsavtale for 3 år. Vedlikeholdsavtalen inkluderer:

 • Support fra vårt Supportsenter
 • Gratis oppgradering av programvare ved nye Releaser, ca. 1 gang i året

Vedlikehold faktureres for ett år av gangen og tilbudet gjelder alle Solid Edge lisenser. Hvilke du velger er opp til deg, under er en oversikt over hvilke funksjonalitet de forskjellige lisensene har:

Tilbudet er gyldig til 15.desember 2015


 • sample title

 • VEDLIKEHOLD
 • 2D Translators
 • 3D Translators
 • Automated Drawings
 • Synchronous Technology
 • Exploded Assemblies
 • Assembly Animation
 • Assembly
 • Part
 • Motion Simulation
 • Surface Design
 • Sheet Metal
 • Weldments
 • Frame Design
 • Simulation Express
 • Engineering Reference
 • Photorealistic Rendering w/KeyShot
 • Machinery Library
 • Insight
 • Simulation
 • Wire Harness Design
 • XpresRoute (pipes/tubes)
 • Foundation

 • 15 500

  NOK

 • 5000 NOK/år
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • Classic

 • 81 000 NOK

  18 200

  NOK

 • 9100 NOK/år
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • no
 • no
 • no
 • Premium

 • 25 200

  NOK

 • 15000 NOK/år
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yesDet eneste du trenger er å tegne en vedlikeholdsavtale for 3 år. Vedlikeholdsavtalen inkluderer:

 • Support fra vårt Supportsenter
 • Gratis oppgradering av programvare ved nye Releaser, ca. 1 gang i året

Vedlikehold faktureres for ett år av gangen og tilbudet gjelder alle Solid Edge lisenser. Hvilke du velger er opp til deg, under er en oversikt over hvilke funksjonalitet de forskjellige lisensene har:

Tilbudet er gyldig til 15.desember 2015


 • VEDLIKEHOLD

 • LISENSPRIS
 • 2D Translators
 • 3D Translators
 • Automated Drawings
 • Synchronous Technology
 • Exploded Assemblies
 • Assembly Animation
 • Assembly
 • Part
 • Motion Simulation
 • Surface Design
 • Sheet Metal
 • Weldments
 • Frame Design
 • Simulation Express
 • Engineering Reference
 • Photorealistic Rendering w/KeyShot
 • Machinery Library
 • Insight
 • Simulation
 • Wire Harness Design
 • XpresRoute (pipes/tubes)
 • Foundation

 • 15 500

  NOK / år

 • 65 800 NOK
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • no
 • Classic

 • 18 200

  NOK / år

 • 81 000 NOK
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • no
 • no
 • no
 • PREMIUM

 • 25 200

  NOK / år

 • 112 000 NOK
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes

Lavere kostnader og enklere å kjøpe


Uten den tradisjonelle programvarekostnaden er en ikke lengre avhengig av store avsatte midler på investeringsbudsjettet for å komme i gang med CAD. Samtidig har vi beholdt den lave, årlige vedlikeholdskostnaden.


Oppretthold lønnsomheten i overgangen


Mange har etterspurt en enkel overgang fra andre CAD-systemer som oppleves ustabile. Det har vært en høy overgangskostnad forbundet med å bytte CAD-system ettersom det er vanskelig å videreføre eksisterende design og mye må modelleres om igjen. Synchronous Technology fra Siemens PLM bidrar til at en kan jobbe videre med modeller som kommer fra andre CAD-systemer, både fra egen bedrift og fra kunder og leverandører. Dermed opprettholdes effektiviteten også i en overgangsperiode fra andre systemer til Solid Edge.For spørsmål om kjøp av Solid Edge, ta kontakt med Per Holmen:


66 85 99 00 / 908 95 403

Telefon


per.holmen@zenith.no

Mail


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *